Енергийно ефективни инсталации

"ЕВРОТЕРМ КОНСУЛТ" ООД

Енергийно ефективното отопление, климатизация и вентилация

"Евротерм консулт" ООД  е основана през 2011г. в град  София

Самата фирма през годините добре развива свойте познания и  умения в областта на Енергийно ефентивното отопление, климатизация и вентилация.

Също така и във ВиК проектите и тяхното ефективно потребление за по рационално и ефективно опазване на околната среда посредством максимално намаляване на парниковия ефект и опазване на озоновия слой на планетата.

Всички дистрибутирани от фирмата стоки и съоражения, притежават необходимите разрешения, сертификати и декларации за съответсвие, за използване на територията на  Република България.


Фирма "Евротерм Консулт " ООД работи и си сътрудничи с едни от най-големите представители във този бранш а именно "Интерметал", "БГ-Терм", "Ромстал", "Юроком", "Рувекс", "Еър Трейд Сентър" и поради своята лоялност, коректност, точност и продължителното си сътрудничество в областа на дистрибуцията, изграждането, сервизирането и инженеринга фирма, "Евротерм Консулт" може да си позволи да достави необходимите съоражения, машини и материали за дадения обект, или проект на конкурентни цени и да предостави благоприятни финансови условия на клиентите си.

С така тясно изграденото си сътрудничество между "Евротерм Консулт" и нейните основни партньори, фирмата разполага винаги с необходимите материали за да влезне в срок на дадения проект.

"Евротерм консулт" ООД  успешно участва и е участвала в доставката и монтажа на десетки общински, държавни и частни обекти от голям мащаб и стотици по малки обекти свързани, както със стандартни, така и с високотехнологични енергийноефективни инсталаций.

Със своя професионализъм, точност, качествено изпълнение, конкурентни цени и лоялност се е превърнала в еталон и пример за коректен парньор.